• Missie

Mensen te leren wandelen in de beloften die God in de Bijbel gegeven heeft.

De Stichting wil haar MISSIE op de volgende wijze bereiken:

De stichting wil mensen helpen en begeleiden deze beloften voor zichzelf te ontdekken, te geloven en de noodzakelijke stappen te nemen om deze beloften ook daadwerkelijk te realiseren en te ervaren in hun persoonlijke leven. De stichting streeft ernaar mensen die daarvoor open staan de genade en liefde van Jezus Christus en God de Vader te leren kennen en hen te leren wandelen in alles waar het lijden, sterven en de opstanding van Jezus Christus in heeft voorzien. Zodat ze herstellen in hun positie van autoriteit naar het beeld en de gelijkenis van God, zoals God dat vanaf de schepping bedoeld heeft.

De stichting wil haar missie onder meer bereiken door het het geven van onderwijs, trainingen, begeleiding en dergelijke, zowel één op één als in groepsverband. Tevens door het bezoeken van inrichtingen, ziekenhuizen, penitentiaire inrichtingen etc., het organiseren / staan op beurzen, markten, openbare plaatsen etc., het uitdelen van boeken, etc. De stichting gebruikt daarvoor alle mogelijke bestaande en toekomstige communicatiemiddelen en media, zoals onder andere boeken, films, internet, audio en video. Onderwijs wordt behalve via deze media, indien gewenst, ook gegeven door lezingen, spreekbeurten, lessen etc. De stichting levert waar mogelijk een bijdrage aan het ontwikkelen van een nieuwe manier van denken, gebaseerd op Romeinen 12:2. Dit alles zowel op nationaal als wellicht ook op internationaal niveau.