• Giften

Stichting Freedom & Healing Ministries heeft een ANBI-status, dit betekent dat giften van de inkomstenbelasting kunnen worden afgetrokken.

U kunt uw gift overmaken op:
IBAN NL64RABO0120505495
T.n.v. R. Velzeboer (ovv Stichting Freedom&Healing Ministries)

ANBI gegevens:

Naam: Stichting Freedom & Healing Ministries, opgericht 24 mei 2013

RSIN nummer: 8528.31.080

Het bestuur bestaat uit de volgende 4 leden:
– de heer Jan van Ginkel / Voorzitter
– mevrouw Tineke Veldhuizen / Secretaris
– mevrouw Maria Johanna Witte / Penningmeester
– de heer Jaap Willem Sijbrandus Lotstra / Lid

Het bestuur bestaat uit 3 of meer natuurlijke personen en uit evenveel mannen als vrouwen.
De bestuursleden krijgen geen vergoeding voor verrichte werkzaamheden, wel voor eventueel gemaakte onkosten voor de uitoefening van hun functie.
De doelstelling van de Stichting vindt u op de pagina Missie.

In 2016 hopen we als stichting door te groeien, zowel in volwassenheid als in aantallen bezoekers.

We gaan nieuwe initiatieven opzetten die de doelstelling dienen.

Als u belangstelling heeft voor het jaarverslag van 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 of 2018 klikt u op het jaartal.