• GRACE PLACE - Samenkomst zondagochtend

Grace Place – Samenkomst zondagochtend

Onder de titel ‘Grace Place’ komen wedergeboren kinderen van God op zondagochtend 10:00 – 12:00  samen om elkaar op te bouwen in de oneindige en onbeperkte liefde en genade van God, onze hemelse Vader.

In onze samenkomst staat de genade van God centraal. Zijn goedheid en liefde voor ons en voor alle mensen. Wij geloven dat je ‘blootstellen’ aan Gods genade vanzelf geloof in je opwekt.

Wij geloven ook dat alle kinderen van God iets in te brengen hebben in een samenkomst. 1 Korintiers 14:26 Hoe is het dan, broeders? Telkens wanneer u samenkomt, heeft iedereen wel een psalm, of hij heeft een onderwijzing, of hij heeft een andere taal, of hij heeft een openbaring, of hij heeft een uitleg. Laat alles gebeuren tot opbouw.

Wij houden van een heerlijke tijd van aanbidding en lofprijs. Een goede studie uit het Woord van God en voor elkaar bidden en profeteren. Ook vieren wij altijd het verbondsmaal, de meest complete vorm van samenzijn met Jezus Christus, onze broer, onze God en onze Heiland. Fellowship vinden we ook belangrijk, dus we beginnen altijd gezellig met koffie / thee en eindigen hier ook altijd mee 🙂